Asset Management en Risicogestuurd Beheer en Onderhoud

congres

Locatie
Het Apostolisch Genootschap Utrecht
Aziëlaan 155 - Utrecht
Kaart onbeschikbaar

Datum
23-05-2019

Tijd
13:30 - 17:00

Categorieën

Omschrijving

Nu NEN druk bezig is om de normen voor Beheer en Onderhoud (NEN2767, NTA8026, etc.) voor de gebouwde omgeving verder uit te werken en af te stemmen op ISO55.000 (Asset Management) en de, in de infra gebruikte, CROW CUR Aanbeveling 117, is gebleken dat er behoefte is aan een verdere verdieping van waar al deze documenten een plek in het proces van inspectie tot instandhouding verdienen. Vaak wordt Aanbeveling 117 gebruikt als inspectie-norm, terwijl deze veel meer beschrijft en beslaat dan alleen inspectie.

Sterker nog: een uitvraag met de wens voor ‘een inspectie conform CUR 117’ is zelfs lariekoek. Wat beschrijven dus de richtlijnen en normen en hoe verhouden zij zich tot het bredere plaatje bij de invulling van Asset Management en Risicogestuurd Beheer en Onderhoud?

De volgende sprekers delen deze dag hun kennis:

Jolien van Stokkem, Projectmanager Arcadis
Dagvoorzitter

Jos Wessels, Senior projectmanager CROW
‘CUR 117, Assetmanagement en Beheersystematiek’
Jos geeft een introductie in de CUR 117 en hoe die bedoeld is voor toepassing in de infrastructuur. Jos is betrokken bij de totstandkoming en het gebruik in de praktijk. Jos verzorgt een presentatie over iAMPro, beheersystematiek en (vooral) de positie van CROW-CUR 117 en duikt in op de inhoud.

Tom Dieleman, Senior Adviseur Rijkswaterstaat
‘Landschap RWS, Werkwijzen en ontwikkelingen binnen domein Asset Management’
In vogelvlucht geeft Tom een kijkje in het grotere geheel van de business Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat in de rol als Netwerkleverancier. De uitdagingen binnen de keten beheer en onderhoud, vanaf de afspraken met de minister tot de uitvoering door de markt.

Maurice Reusen, Adviseur Asset Management Reusen HaskoningDHV Nederland B.V
‘Op het snijdvlak van theorie en praktijk, CROW-CUR117’
Maurice gaat in op de achtergrond, inhoud en ervaring met de CROW-CUR 117.

Rob Kotte, Consultant bouw & installaties NEN
‘De rol van de NEN binnen Beheer en Onderhoud van de gebouwde omgeving: nu en in de toekomst’
Asset management, NEN 2767, risico gestuurd B&O en de NTA 8026 en de relatie met Europese normontwikkelingen.

Ko Nieuwenhuijse, Regiem Beheerder Grote Constructies Tata Steel
‘De NEN 2767 in breder perspectief’
Ko laat zien hoe bij Tata Steel een aanvang is genomen voor de toepassing van de NEN2767 op industriële beheerobjecten. Hoe hiermee een bijdrage wordt geleverd aan vraagstukken zoals ageing assets, onderhoud en management en tevens de belangrijkste pijler is voor integriteitsinspecties van grote constructies. Een leerzame praktijkcasus.

Meer informatie en aanmelden

Tijd: 13.30 uur ontvangst
Aanvang: 14.00 uur door de dagvoorzitter
Einde: 17.00 uur met netwerkborrel
Maximaal aantal deelnemers: 40


Meer informatie en inschrijven

Meld je hier aan!

iCal
Voeg event toe aan Google Calendar