Cursus praktijkgericht risicomanagement

cursus

Locatie
NVDO-Verenigingsgebouw te Houten
Lange Schaft 7G - Houten
Kaart wordt geladen...

Datum
13-03-2019 /14-03-2019

Tijd
Hele dag

Categorieën

Omschrijving

Binnen risicomanagement is het gebruik van risicomatrices een essentieel onderdeel om kosteneffectiviteit te realiseren voor het beheer en onderhoud van assets. Door gebruik te maken van risicomatrices en risicogetallen kunnen de risicogevolgen in kaart worden gebracht wat leidt tot beslissingsscenario’s. Hierdoor kunnen risico’s vermeden worden of bewust worden geaccepteerd op gebieden als productie, kosten, veiligheid, imago en milieu.

Onderhoudsmedewerkers worden vaak betrokken bij risicoanalyses binnen analysemethodieken zoals RCM en FMECA. Hierin wordt gebruik gemaakt van risicomatrices en worden risicoprofielen opgesteld van technische componenten binnen de installaties. Veelal resulteert dit in keuzes ten aanzien van onderhoudsstrategieën.

Door het toepassen van risicomanagement op praktijkgerichte vraagstukken wordt niet alleen de kennis overgebracht, maar leert men ook wat de impact is van de methodiek voor uw organisatie. Ook wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de kosten en de opbrengsten bij het implementeren van de risicomanagement.

Doel

Deze cursus stelt u in staat om risicomanagement voor beheer en onderhoud toe te passen gedurende de gehele levenscyclus van een technische installatie.

Onderwerpen

  • Kader van risicomanagement
  • Gebruik van risicomatrices
  • Gebruik van risicogetallen
  • Toepassen van kosteneffectiviteit
  • Werken met scenario’s en tools
  • Uitvoeren van risicoanalyse
  • Interpreteren en communiceren van resultaten
  • Realiseren van risicobewust denken, organisatiebreed

Bestemd voor

Deze cursus is bestemd voor maintenance engineers, projectleiders, werkvoorbereiders en maintenance managers. Speciaal voor alle andere onderhoudsprofessionals bestaat er de mogelijkheid een specifieke eigen casus in te dienen!


Meer informatie en inschrijven

Meld je hier aan!

iCal
Voeg event toe aan Google Calendar