Kennissessie strategisch en duurzaam vastgoedmanagement

overig

Locatie
Enodes
Zilverparkkade 19 - Lelystad
Kaart onbeschikbaar

Datum
07-02-2019

Tijd
14:00 - 17:00

Categorieën

Omschrijving

Op donderdag 7 februari organiseert Enodes een kennissessie over strategisch en duurzaam vastgoedmanagement.

Duurzaamheids-maatregelen combineren met regulier vastgoedonderhoud kan veel voordelen opleveren. Enodes organiseert bijeenkomsten over scenario’s voor strategisch en duurzaam vastgoedmanagement voor financieel managers, facilitair managers, hoofden vastgoedbeheer en technische dienst.

Veel organisaties worstelen met de vraag of, en hoe, ze hun vastgoedportefeuille het best kunnen verduurzamen. Deze kennissessie is speciaal bedoeld voor de beslissers en adviseurs op het vlak van vastgoed.

Vragen

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende vragen aan de orde:
-Wat zijn de verschillende scenario’s voor het verduurzamen van je vastgoedportefeuille?
-Welke energiebesparende maatregelen ben ik wettelijk verplicht te nemen (Label C, Wet Milieubeheer, EED)?
-Investering en rendement in relatie tot mijn kernvastgoed?
-Welke energiebesparende maatregelen kan ik het beste nemen (aardgas vrij?)
-Hoe kan ik het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) upgraden naar een Duurzaam meerjarenonderhoudsplan?

Wat in vorige sessies ter sprake kwam

In de discussie op de eerste bijeenkomst kwam naar voren dat veel organisaties het overzicht missen van alle wet- en regelgeving rond duurzaamheid die op hen afkomt.
Ook blijkt er veel behoefte te zijn aan het kunnen prioriteren van gebouwen op basis van conditiescores, veiligheid en kritische bedrijfsprocessen.

Duurzaam Vastgoed Investerings Plan

Een Duurzaam Vastgoed Investerings Plan brengt dit in kaart en helpt om ambitieniveau, agenda en instrumentarium te bepalen. Enodes organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met huisvestingsadviseur Lindhorst.

Aanmelden

Meer informatie over deze kosteloze sessie vind je op: http://bit.ly/2W1ytk8


Meer informatie en inschrijven

Meld je hier aan!

iCal
Voeg event toe aan Google Calendar