NVDO-opleiding inspecteurs en adviseurs Conditiemeting/BOEI

opleiding

Locatie
Nederland
Nederland - Nederland
Kaart wordt geladen...

Datum
04-02-2019

Tijd
Hele dag

Categorieën

Omschrijving

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit een samenwerk­ing tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnemers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

De leergang begint op 4 februari. Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechnische installa­ties of Infrastructurele Werken.

Doel

De Inspecteur

Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur

Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

Examen

Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenresultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt.

Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit:
– Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten
– Opstellen van rapportage
– Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage

Het examen voor adviseur bestaat uit:
– Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s
– Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoonscertificatie.

Meer informatie over het programma, kosten en aanmelding op de website van NVDO.


Meer informatie en inschrijven

Meld je hier aan

iCal
Voeg event toe aan Google Calendar